SNOVÝ SEMINÁŘ - běh 20/21

„Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“ (C.G. Jung)
Dobrodružná výprava do hlubin našeho nevědomí pokračuje.
Seminář obsahuje i edukativní část, díky níž se neomezí jen na bezprostřední zážitek z porozumění snové symbolice, ale zároveń pomůže osvojit si, jak sny využít k orientaci a kompenzaci jednostranných vědomých postojů. 
Pracujeme v malé skupince se sny, imaginací, symbolikou běžného života, synchronicitou.
Semináře probíhají každý třetí čtvrtek v měsíci, začínáme 17. září 2020 v 18.30. 
Adresa: Na rovni 12, Praha, metro A Petřiny, tram 1 a 2, bus 168, 191
Cena je 4800kč za deset setkání při jednorázové platbě, 600Kč při platbě každého semináře zvlášť.
Počet účastníků je omezen.

Termíny: 
24.9.20
22.10.20
19.11.20
17.12.20
21.1.21
18.2.21
18.3.21
15.4.21
20.5.21
17.6.21

Přihlašujte se na katerinalucka@seznam.cz.
Více info o práci se sny v článku Kreativita nevědomí

Těším se na setkání s vámi! K. Lucká

Napsal : katerina lucka | Út, 1. září 2020 - před 7 týdny

Letní snění

Chcete oprázdninách zažít dobrodružstí, přestože se nechystáte do exotických končin?
Nabízím dobrodružnou cestu do tajemných zákoutí lidské duše prostřednictvím práce s vašimi sny.
Seminář má také edukativní část, díky níž se neomezí jen na bezprostřední zážitek z porozumění snové symbolice, ale zároveń vám pomůže v budoucnosti v orientaci s vašimi jednostrannými vědomými postoji, které snové obsahy mohou kompenzovat,  a nevědomými motivacemi.
Sny jsou našimi rádci.
Jak řekl karl Gustav Jung: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“
Počet účastníků je omezen.
Semináře probíhají každou středu od 18.30-21.30. 
Adresa: Na rovni 12, Praha, metro Petřiny, tram 1 a 2, bus 168, 191
Cena je 3000kč za šest setkání, 600Kč jednotlivě.
Termíny: 
15.7.20
22.7.20
5.8.20
12.8.20
19.8.20
26.8.20
 
Přihlašujte se na katerinalucka@seznam.cz
 
Více info o práci se sny v článku Kreativita nevědomí 

Těším se na setkání s vámi! K. Lucká

Napsal : katerina lucka | Čt, 11. červen 2020 - před 19 týdny

Prohlášení českých homeopatů k tzv. koronavirové krizi

My, homeopaté České republiky, jsme velmi znepokojeni vývojem situace v naší zemi. Od samého začátku tzv. koronavirové krize je české veřejnosti podsouván obraz katastrofy apokalyptických rozměrů. Občané jsou informováni o počtu nakažených a zemřelých v absolutních číslech, uměle se navyšuje počet obětí hlavně tím, že se nerozlišuje, zda oběť byla osoba trpící dlouhodobými chronickými potížemi, která v době úmrtí byla kromě svých závažných onemocnění také nakažena koronavirem, či zda tato infekce byla hlavní příčinou smrti pacienta. Pokud pečlivě a pravdivě porovnáme všechna dostupná data o COVID-19, zjistíme, že v současné době tato choroba není nebezpečnější než běžná chřipková onemocnění, a že počet nakažených v České republice zdaleka nedosáhl hranice epidemie.

Hlavní nebezpečí COVID-19 spočívá v nepřiměřené a zkreslující mediální pozornosti, která je mu věnována, a v celosvětové panice, kterou vyvolala. Tento mediální obraz skutečnosti pak ochromil ekonomiku celého světa, což bude mít dalekosáhlé dopady na život celé společnosti.
My, homeopaté, nabízíme při zvládání koronavirové krize pomoc. Homeopatické léky jsou vysoce účinné nejen při samotném onemocnění koronavirem, ale i při léčbě úzkostí, strachů, depresí a jiných potíží, spojených se současnou celospolečenskou situací, i s ekonomickou krizí, která může následovat.

Žádáme media, aby pravdivě informovala veřejnost o možnostech homeopatie a jejího použití v praxi jako účinné pomoci pro zvládnutí krize i jejích důsledků.
Jsme velmi znepokojeni zprávami o plošném očkování obyvatelstva jako jediném možném řešení situace. Očkování proti RNA virům, které rychle mutují, má velmi malou účinnost a použití narychlo vyrobené vakcíny, která neprošla řádným procesem schvalování, může být ve svých důsledcích ničivější, než virus sám.

Žádáme vládu, aby odmítla tlak farmaceutické lobby a médií a zabránila celoplošnému očkování českých občanů proti koronaviru.
Žádáme média, aby upustila od propagace očkování a pravdivě informovala i o jiných metodách léčení a prevence, ochrany zdraví a zvýšení imunity, bez ohledu na to, zda jde o klasickou západní medicínu, homeopatii, tradiččínskou medicínu, bylinné preparáty, či jiné léčebné postupy.

Nepodléhejme pocitu bezmoci a vezměme odpovědnost za své zdraví do svých rukou.

Nejúčinnější prevencí je zdravá imunita a dobrá mysl. Jsme dostatečně silní, nepotřebujeme, aby o našem zdraví rozhodoval někdo jiný. Záleží jen na nás, zda se necháme zmanipulovat strachem. Epidemie byly, jsou a budou, stejně jako různá virová i jiná onemocnění. Nelze kvůli tomu omezovat naši svobodu a pošlapávat lidská práva. Žijme svobodně, v souladu se vším, co život přináší. Strach z nás činí otroky.

Vyzýváme vládu, aby deklarovala svou úctu k lidským právům a respekt k naší svobodě a předložila jasný scénář postupu k ukončení současné krize.
Vyz
ýváme média, aby se postavila za zachování občanských práv a svobod.
V
ěřme sobě a svým schopnostem. Jedině tak vyjdeme z této krize se ctí a posíleni.

Ing. Petra Cihlářová

MUDr. Ladislav Fiala

MVDr. Michal Jiřička

MUDr. Kateřina Lucká

Mgr. Lenka Ničková

MUDr. Martina Nosálová

Jana Vohryzková

MUDr. Ivan Vondřich 

Napsal : katerina lucka | St, 3. červen 2020 - před 20 týdny

Onemocnění COVID-19 (zkratka Coronavirus disease 2019)

Původce: Virus se jmenuje SARS-CoV-2. Patří do skupiny koronavirů, jde o viry běžné v populaci, existuje jich několik typů, většina způsobuje běžnou rýmu či nachlazení. Pouze 3 z nich způsobují vážná onemocnění. (SARS, MERS a nynější COVID-19).

Původ viru: Oficiálně z netopýrů či jiných zvířat, neoficiálně se objevují informace, že může jít o virus uměle vyrobený v laboratoři.

Přenos viru: Kapénkovou infekcí – drobné kapénky se šíří vzduchem při kýchání, kašli, ale i běžném mluvení – až několik metrů. Druhou možností je dotyk – virus přežívá na površích i několik dnů (déle ve vlhkém prostředí), následně se rukou může přenést do očí nebo úst. Z toho plynou 2 hlavní způsoby prevence nemoci: nošení roušek, ideálně typu FFP2 bez ventilu (chrání vás i okolí – pokud máte respirátor s ventilem, je nutno přes něj dát ještě roušku, abyste chránili své okolí a ne pouze sebe) nebo alespoň běžné roušky (které chrání spíše okolí, protože zachycují kapénky z vašich úst) a používání desinfekce na ruce, event. desinfekce povrchů.

Inkubační doba: 2-14 dnů (výjimečně i déle)

Klinické příznaky nemoci – liší se individuálně u různých lidí: 

Základní trojice: horečka či zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost

Další příznaky: únava, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti těla – svalů atd., porucha chuti a čichu, závrať a zvracení, průjem, ucpaný nos.

Naopak příznakem koronaviru není např. vodnatá rýma s častým kýcháním, nebo kašel s vykašláváním velkého množství žlutých hlenů.

Průběh nemoci: 

Neznáme přesně celkový počet pacientů, protože pouze část z nich má příznaky či jde k lékaři.

Ze všech diagnostikovaných pacientů:

80% má zcela bezpříznakový nebo lehký průběh

20% vážnější průběh, mezi nimi 10% pacientů vyžaduje hospitalizaci s podáváním kyslíku, část z nich jednotku intenzivní péče

Hlavní komplikací nemoci je zápal plic, který se projeví celkovým těžkým stavem, silným kašlem a výraznější dušností.

Pacienti s chronickými nemocemi (onemocnění srdce, plic, cukrovka atd.) jsou rizikovou skupinou.

Smrtnost (letalita) je 2-3%

Diagnostika:

1) hlavní test – výtěr z nosohltanu a následné vyšetření v laboratoři na přítomnost RNA viru (metoda zvaná PCR- polymerázová řetězová reakce). Metoda je citlivá, je pozitivní už 1-2 dny před začátkem příznaků nemoci, ale musí být správně proveden výtěr. Testy se provádějí na odběrových místech, jejich aktuální seznam je na webu Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Test buď musíte zaplatit (přes 2000 Kč) nebo ho platí pojišťovna – pak musíte mít žádanku od praktického lékaře – tu vystaví elektronicky a pošle emailem nebo zadá do informačního systému, ke kterému mají přístup všechna odběrová centra. Lékaře je nutno kontaktovat telefonicky a on rozhodne, zda je test indikován. Lékař musí postupovat dle kritérií, která musí pacient splňovat, aby bylo možno vyšetření provést na pojišťovnu.

Na odběrové místo musíte jet vlastní dopravou, event. v autě s jedním dalším člověkem. Nejezděte taxíkem ani MHD. Pokud se nemůžete dopravit sami, váš lékař přes hygienickou stanici může objednat domácí odběr – odběrový tým přijede k vám domů.

2) Rapid test – provádí se z kapky krve z prstu. Detekuje protilátky proti viru, které se ovšem tvoří až 5-7 dní po začátku nemoci takže není vhodný k diagnostice nemoci. Používá se pouze na konci karantény, nebo ke zjišťování promořenosti populace virem.

3) odběr krve na protilátky – platí totéž co pro bod 2) – provádějí některé laboratoře, oproti Rapid testu je více citlivý.

Léčba: 

Alopatičtí lékaři doporučují obvykle léky na horečku a kašel. Specifická léčba na virus u běžných pacientů není.

Vhodná je homeopatická léčba – lék se volí „ušitý na míru“ dle individuálních příznaků daného pacienta – zkontaktujte svého homeopata a poraďte se, jakou léčbu přesně použít pro danou kombinaci příznaků.

U vážnějších pacientů v nemocnici se používá zejména terapie kyslíkem, event. protivirové léky. U nejzávažnějších pacientů přichází na řadu umělá plicní ventilace či ECMO – mimotělní okysličování krve (při nejvážnějším stavu se selháním plic či srdce)

I u vážných pacientů v péči lékařů v nemocnici je, pokud to situace prakticky umožňuje, vhodné současně podat homeopatickou léčbu, která se s lékařskými metodami může vhodně doplňovat a zlepšit průběh nemoci.

Prevence:

1) Hlavní prevencí je důsledná izolace všech nemocných, podezřelých i osob, které byly v kontaktu s prokazatelně nemocným. K tomu směřují všechna současná vládní opatření.

U nemocného se virus může vylučovat až několik týdnů po skončení příznaků nemoci. Nemocný musí zůstat v izolaci až do provedení výtěru, který musí být 2x negativní.

Karanténa po kontaktu s nemocným je 14 dní od kontaktu, na konci karantény je nutno provést test – buď Rapidtest (z kapky krve – provádějí někteří praktičtí lékaři) nebo výtěr na odběrovém místě.

2) Na osobní rovině obecně zdravý životní styl, dostatek spánku, sportovat nebo cvičit (ale pouze když jste zdraví!!), zdravá strava atd.

Vhodný je vitamin C, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny (ryby nebo rostlinné oleje – zejm. konopný, sezamový, lněný, nebo omega-3 kapsle z lékárny). Imunitu posilují také houby – např. hlíva ústřičná. Ajúrvédští lékaři doporučují čerstvý zázvor – čaj nebo žvýkat malý kousek zázvoru několikrát denně

3) Homeopatická prevence: existuje více možností, nejlépe se poradit s homeopatem, který lék je v dané době vhodný (záleží na stadiu pandemie, kondici pacienta, sezónních změnách počasí atd.)

!! CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS: 

1) Izolujte se – nechoďte mezi lidi, nejezděte MHD, nechoďte k lékaři, jídlo si nechte dovézt domů. Pokud jsou nemocní i vaší rodinní příslušníci, musí být v karanténě i když nemají obtíže, nicméně se snažte doma maximálně izolovat (samostatný pokoj, praní prádla při vyšší teplotě, samostatné ručníky, desinfikovat ruce atd.) Pokud jste pouze v karanténě a nemáte obtíže, na vaše rodinné příslušníky se karanténa nevztahuje, ale opatření domácí izolace od ostatních platí stejná.

2) Kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky, event. kontaktujte infolinku 1212 a postupujte podle jejich pokynů. U těžkého stavu – vysoká horečka, nemožnost dýchat, volejte RZP – 155

3) Kontaktuje svého homeopata stran homeopatické léčby, která je vhodná u jakéhokoli stadia a vážnosti nemoci.

Autor: MUDr. Michael Blažej

Internetové zdroje informací: 

Ministerstvo zdravotnictví http://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Článek vydala Česká lékařská homeopatická společnost 

https://www.clhs.cz/onemocneni-covid-19-zkratka-coronavirus-disease-2019/ 

Napsal : katerina lucka | St, 29. duben 2020 - před 25 týdny

Platforma Homeopatie pomáhá

Zdroj web ČLHS (link)

Homeopatické služby jsou dosažitelné online, jsou snadno dostupné a poskytují rychlou pomoc v této nelehké době sociální izolace. Homeopatie prokazatelně ulevuje od příznaků nemoci a v mnoha případech podporuje rychlý návrat ke zdraví. Kdokoliv potřebuje pomoc, může o ni požádat z bezpečí svého domova prostřednictvím naší platformy Homeopatie pomáhá. Naše služby jsou zdarma, fungujeme na základě dobrovolných příspěvků. Jsme profesionální homeopaté, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a jsou tedy schopni poskytnout vám pomoc a zajistit bezpečnost vaší léčby. Platforma nenahrazuje péči klasického homeopata a je vyhrazena pouze pro akutní případy. Následná homeopatická péče je dobrovolná, honorovaná dle příslušného sazebníku.

Formulář žádosti o konzultaci

Kontaktujte nás pomocí webového formuláře, abyste si zajistili péči homeopata. Je nám jasné, že rychlá reakce je velmi důležitá. Ozveme se vám co nejdříve a budeme se snažit vás kontaktovat během několika hodin. 

Vyplnit kontaktní formulář (link)

Pokud nám budete chtít přispět na nákup homeopatických léků pro další pacienty, zde je číslo transparentního účtu přidruženého k České lékařské homeopatické společnosti (bude doplněn).

Spolupracujeme s HomeopathyHelpNow (link), jejíž iniciativou jsme se inspirovali.

Děkujeme České lékařské homeopatické společnosti za prostor na jejích webových stránkách a další podporu.

Za Platformu Homeopatie pomáhá

Ing. Petra Cihlářová

MUDr. Ladislav Fiala

Ing. Václav Hrabák

MVDr. Michal Jiřička

MUDr. Kateřina Lucká

Mgr. Lenka Ničková

MUDr. Eliška Novotná

Ing. Aleš Sušický

Ing. Iva Valentová

Jana Vohryzková, psychoterapeutka

MUDr. Ivan Vondřich 

Napsal : katerina lucka | St, 22. duben 2020 - před 26 týdny

Kreativita nevědomí

 „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

(Carl Gustav Jung)

Sny byly vždy v historii lidstva respektovány jako důležitý zdroj lidského poznání. Od nepaměti se jim přikládal velký význam, nejčastěji věštecký nebo magický.

Rozvoj psychologického výkladu snu se datuje do roku 1900, kdy Sigmund Freud vydal knihu Výklad snů, která je dodnes považována za jednu ze základních knih psychoanalýzy. Freud se zasloužil o to, že se výzkum snů dostal na správnou stopu, ale jeho výklad obsahu snů je podřízen předpojatému názoru, že sny jsou jen splněním „vytěsněných přání“, tzn., že mají pouze kompenzační funkci.. Freudova práce se sny je oproti Jungovi značně zredukovaná.

Freud sny chápal jako „královskou cestu do nevědomí“. Sny však představují nevědomá přání a obavy v pozměněné formě. Sny jsou přestrojeným pokusem o splnění přání.

Freud rozlišoval mezi manifestním a latentním obsahem snu – mezi zřejmým (vědomým) a skrytým (nevědomým) obsahem. Latentní obsah snu je představován často v symbolické formě, do které ji z manifestního převede cenzor, což je psychická funkce, která chrání spícího před pocity viny a úzkosti, které by mohly vzniknout, kdyby se impulsy nevědomí projevily přímo. Jinými slovy "cenzor" obsah snu zakóduje do přijatelné formy, která může vstoupit do vědomí. Tento proces proměny nazýval Freud snovou prací.

Analýza snů je spojena s metodou volných asociací. Pacient nejprve vypráví manifestní obsah snu, potom k tomuto obsahu asociuje, tzn. mluví o duševních obsazích, které se mu se snem spojují a vzpomínkách, které se mu vynořují. Tím se pokouší spolu s terapeutem odhalit jeho nevědomý význam.

Jung objev vytěsnění vítá, ale nedomnívá se, že jediným účelem snění je chránit spánek potlačováním psychologického materiálu, a neztotožňuje se s  Freudovým poněkud mechanickým přístupem ke snu. Jung nemohl souhlasit se dvěma Freudovými tvrzeními. Odmítal, že lidská motivace je výhradně sexuální a že nevědomí je čistě osobní a charakteristické pro jedince.

Podle Junga je sen spontánním vyjádřením aktuálního stavu nevědomí. Je přírodním výtvorem, dveřmi do kosmické pranoci. Vychází z osobního ale i kolektivního nevědomí, které je časově neomezené. Je nevědomou reakcí na vědomou situaci. Zobrazuje konflikt vědomí a nevědomí, případně nevědomé tendence zaměřené na změnu vědomého postoje. Jinak řečeno sen kompenzuje jednostranný vědomý postoj, event. zobrazí aktuální konflikt. Zjednodušeně můžeme říct, že vědomé je, co chceme a co víme, nevědomé je, co se děje, co nevíme.

Sen často nabízí iracionální údaje, chybí mu logické spojitosti i hierarchie hodnot, nebývá uspořádaný, ale obsahuje nesmysly a protiřečení. Nemá morálku. Čas v nevědomí, tedy i ve snu, nemá lineární charakter.

Jung tvrdil, že sny vyvažují jednostranné vědomé postoje k životním situacím. Mohou nás orientovat a naše postoje regulovat.

 

FÁZE SNU

Struktura snu odpovídá klasickému řeckému dramatu. Dlouhé sny opakují tyto fáze i několikrát.

1  expozice – uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění ději)

2  kolize – zařazení dramatického prvku - konflikt, který vyvolává dramatické napětí a potřebu jej vyřešit

3  krize – vyvrcholení dramatu

4  peripetie – obrat a možnosti řešení

5  katarze/lysis/katastrofa - rozuzlení, řešení - u snu často chybí, protože řešení krizové situace není pro snícího ještě možné.      

 

DRUHY SNŮ

Rozlišujeme noční a denní snění.

Jung dělí noční sny na „malé“ a „velké“.

Ty „malé“ sny pocházejí ze subjektivní a osobní sféry.

 

 • Zpracovávají denní zážitky, vztahují se k aktuální situaci, kterou mapují a zaujímají k ní postoj. Říkáme jim denní zbytky.
 • Eventuálně připojují k zážitkům to, co zůstalo nepovšimnuté (nevědomé), takže vyvažují jednostrannost a mají korigující funkce.
 • Sny, ve kterých dominuje nevědomí, např. stín, které předpovídají změnu. Stín zjednodušeně řečno, je to, co nežijeme, co neprojevujeme, co si nedovolujeme žít nebo projevit. Při tom setkání se stínem má z psychologického hlediska vždy oživující, energizující roli.
 • Sny související s tělem (nemoci, těhotenství, puberta…), tzn. bez vztahu k vědomí.
 • Sny vycházející z pudového kontextu - freudovské (sex, moc, sebezáchova, poznávání…)
 • Reaktivní sny, které se vztahují k nějakému traumatickému prožitku.
 • Sny zpracovávající staré nevědomé obsahy na vyšším stupni vývoje.
 • Zdrojové sny, které ukazují k (často nežitým) možnostem a zdrojům.
 • Kompenzační sny poskytující obrazy, které usilují o celistvost.
 • Lucidní sny, kdy je víceméně bdělé a snové ego totožné.

 

„Velké“ sny obsahují symbolické výtvory z duchovní historie lidstva. Jsou zde mytologické motivy, které Jung označuje jako archetypy - praobrazy. Jsou to specifické formy vyskytující se ve shodné podobě na různých místech, v různých časech a kulturách a pocházejí z hlubší vrstvy než je osobní nevědomí – z kolektivního nevědomí. Sny čistě archetypální jsou výjimečné, obvykle se objeví v rozhodujících fázích života. Snící je obsahem snu přemožen, nechápe ho a nemá k němu asociace. Hovoříme o numinózním zážitku, o něčem, co nás přesahuje.

(Latinský pojem numinosum označuje dynamické působení nezávislé na vědomé vůli člověka takovému působení vystaveného. Numinózní působení je provázeno hlubokými emocemi.)

 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRÁCE SE SNEM

V jungovské psychoterapii je sen důležitým zdrojem a cestou k nevědomí.

Pojmy:

- snové ego, snové já - liší se od bdělého ega, je to osoba ze snu, se kterou se snící ztotožňuje
- bdělé ego (snícího)- zaujímá ke snu postoj, postoj bdělého a snícího ega se může velmi lišit
            

Kontext v práci se snem

 

 • Kontext časový - odkazuje  k aktuální situaci pacienta eventuálně k vynořeným/zasunutým vzpomínkám, metodou práce jsou volné asociace snícího; zatímco čas je funkcí vědomí, ve snu nemá čas lineární průběh 
 • Kontext objektový - do snu se promítají vztahy k nejdůležitějším vztahovým osobám, tzn. osoby, někdy i věci a zvířata, ve skutečnosti zobrazují reálné lidi
 • Kontext subjektový - jednotlivé osoby ve snu zastupují jednotlivé části, funkce nebo konflikty snícího
 • Kontext osobní - sen se vztahuje k osobní situaci snícího
 • Kontext kolektivní- sen reagující na určité všeobecné naladění společnosti
 • Kontext transpersonální - sen má spirituální nebo archetypální obsah a snícího přesahuje

 

Kontext zprostředkuje snícímu pocit smysluplnosti.

 

 

DENNÍ SNĚNÍ je spojeno s fantaziemi, imaginacemi, inspirací, tvorbou.

Jako je sen kreativním výtvorem nevědomí, je umělecké dílo kreativním projevem kreativity vědomí i nevědomí.

Jung říká: Víme mnohem více, než si myslíme, že víme. Nevíme mnohem více, než si myslíme, že nevíme.

Tvorba je ovlivněna vědomými i nevědomými obsahy.

Dílo nabízí jejich reflexi a zvědomění.

 

SYMBOLIZACE

je základem pro práci se snem. Jejím opakem je bagatelizace ("Zdají se mi samé blbosti.") nebo na druhé straně spektra magické myšlení ("Všechno něco znamená, cokoliv se mi děje.")

Symboly mají význam všeobecně uznávaný, ale i čistě individuální.

Jako příklad uvedu symbol želvy. Želva je pro nás symbolem dlouhověkosti, ochrany, jistoty, pro jihoamerické Indiány je symbolem planety - matky Země, spojení se zemí, v hinduismu symbolem plodnosti, v jihoasijské mytologie se objevuje želva Bedawand, na jejímž krunýři nesou čtyři sloni celý svět.

Pro někoho, komu se se želvou pojí nějaké osobní zkušenosti a vzpomínky, ale může mít čistě osobní symboliku. Například u muže, který jako dítě  ztratil na zahradě želvu příbuzných, kteří přijeli na návstěvu, obsahoval tento symbol pocity selhání. Někdo by mohl želvu spojovat s pocitem nepřijetí, protože si ji vždycky přál mít doma, ale rodiče jěho přání nevyslyšeli. Někdo by si ji naopak mohl spojovat s velmi přijemným životním obdobím, kdy poslouchal první desku Olympiku s titulní písní Želva. A tak podobně.

Tyto dva koncepty se navzájem nevylučují, mohou být platné zároveň.

 

PRAVIDLA PRÁCE SE SNEM

Práce se snem je improvizovaná podle významu latinského slova "improvisus", netušený, nenadálý. Terapeut je velmi pozorný a otevřený vůči tomu, co se děje, nepředjímá, jakým způsobem bude práce probíhat, nevytváří předem vlastní hypotézy, snaží se pracovat bez předsudků. 

·      Sen nelze analyzovat sám o sobě (bez snícího).

·      Snící je nejvyšší autoritou, jedině on skutečně „ví“, co sen vyjadřuje. Obranné mechanismy mu však v dané době mohou jeho uvědomění omezit. Jsou situace, kdy je vhodnější neinterpretativní přístup. Některé sny výklad nepotřebují. Některé sny by se neměly vykládat.

·      Ke snu je třeba přistupovat s náležitým respektem.

·       Žádný detail ve snu není náhodou, vše má svůj význam. I sebemenší maličkost může přispět k orientaci.

·      Snící vypráví sen v přítomném čase, jako by ho právě prožíval, aby se do snu ponořil a vybavily se mu další vzpomínky, pocity, prožitky.

·      Jung tvrdil, že sen vykládá sám sebe, tzn., že sen má vnitřní logiku.  

·      Sen je symbolický materiál. Symboly mají vždy několik úrovní pochopení, tzn., že není možné vše dovysvětlit. Je lepší ho nechat žít, nedoříkávat do úplného vyčerpání.

·      Další podmínkou práce se snem je empatie, ve smyslu naladění se na snícího, dále pak intuice, znalost symbolů a mytologie.

·      Kontext zprostředkuje snícímu zážitek smysluplnosti, tzn., že působí psychoterapeuticky. Základním principem psychoterapeutického účinku je, že se snící k nabízené interpretaci vztáhne. Jung řekl: Wirklichkeit is was wirkt. Skutečné je, co působí. Nevztažené jako by neexistovalo.

·      Více kontextů se vzájemně nemusí vylučovat, tudíž může platit několik verzí výkladu zároveň.

 

TECHNIKY PRÁCE SE SNEM

Asociace

Při práci se snem snící nejdříve sen převypráví do co nejmenších podrobností, pokud možno v přítomném čase. Je důležité mu nechat co nejvíce prostoru pro vybavení dalších vzpomínek. Při výkladu se uplatňuje metoda asociací, kdy snící hovoří o tom, co se mu spontánně vynořuje k různým obrazům, aspektům, emocím a náladě ve snu. Zaměřuje se na nejnápadnější obrazy; čím specifičtější nebo paradoxnější či konfliktnější, tím důležitější jsou. Jung varuje před zbrklým vyvozováním nezralých závěrů. Čím víc pracujeme se snem, tím víc ho deformujeme. Přednost mají asociace snícího před interpretacemi ostatních.

Amplifikace

Snové obrazy lze rozšířit neboli amplifikovat na různých úrovních. Můžeme čerpat z osobního nevědomí, vzpomínek a pocitů. Lze také čerpat z kulturního prostředí, které se ke snu vztahuje. Amplifikace lze najít v archetypálních obrazech mytologie, ve folkloru (lidových zvycích, písních, příslovích…), náboženství a etymologii. Osobní materiál má přednost před kulturním a kulturní amplifikace má přednost před archetypovou.

Kontext  subjektový a objektový

Ke snu lze také přistupovat z různých perspektiv. Každá osoba nebo detail ve snu může zastupovat něco/někoho konkrétního z reálného života, ale zároveň nějakou část psýché snícího.

Zobrazení

Sen lze v psychoterapeutické práci nakreslit nebo namalovat a pracovat dále se vzniklým obrazem.

Lze ho přehrát jako divadelní hru v tzv. psychodramatu nebo ho lze dosnít v tzv. aktivní imaginaci, kdy snící rozvíjí snovou vzpomínku v relaxovaném, ale plně bdělém stavu, kdy je možné se snovou postavou vstoupit do imaginárního rozhovoru. 

 

Příklad psychologického výkladu snu 40ti leté ženy z jungiánské perspektivy:

Sen:„ Mám si vzít za muže prince Williama. Máme projít jakýmsi rituálem, který se v Anglii běžně provádí v královské rodině. Nejdříve musíme vylézt na skálu. Říkám mu, že musím pomalu a přidržovat se kmínků, protože mám strašný strach z výšek. Když vylezeme nahoru, říká mi, že musím skočit z té ohromné výšky dolů. Není vidět kam. Nemám se ptát, co tam je a kam dopadneme, jestli nás něco zachytí, nebo zachrání. Říkám si, že je to tradiční rituál v královské rodině, kde se cení odvaha a důvěra, takže musím důvěřovat a být odvážná. Prostě skočit. On skočí a já skočím taky. Ocitám se na přechodu pro chodce. W. už tam není, nikdo si mě nevšímá, pouze nějaký mladší muž, který všechno vidí a říká: „Počkej chvíli.“ a odchází pro květinu, kterou mi předává. Kromě něj nikde nikdo, kdo by viděl, jak ohromný strach jsem musela překonat, a nakolik jsem musela důvěřovat, že to dopadne dobře, že já dopadnu dobře a nezlámu si vaz.“  

 

Pokud bychom sen uchopili s pohledu klasické freudovské psychoanalýzy, máme zde spoustu falických symbolů (hora, kmínky), pud sebezáchovy, sexuální motivaci a splněné přání (mladý muž s květinou) i touhu po moci (královská rodina). I na tomto výkladu, který by edukovaný freudiánský psychoanalytik ještě určitě rozvinul, bude něco pravdy. Nicméně se zdá být poněkud redukovaný.

Sen se ženě zdál v době, kdy si ještě nebyla vědoma, že ji v osobním životě čekají velké změny, zejména ve vztahové oblasti. Jelikož nevědomí předjímá i budoucí události, sen tuto budoucí událost reflektuje.

Na zvládnutí životních změn je totiž zapotřebí povolat i nedostatečně projevené psychické složky, jakým je ve snu například Animus v podobě prince Williama. Jedná se o královskou svatbu, rituál, který je ve starosvětské Anglii tradiční. Animus, neboli mužská část ženské duše, podporuje snové já ve zvládání překážky překonání strachu. Od královského páru, tzn. celistvé duše, se očekává odvaha a důvěra. Ani samotné jméno William, jako ostatně žádný jiný detail ve snu, zde není náhodou. Etymologicky pochází z germánského Willhelm, jména složeného ze slova will, což znamená vůli nebo i touhu a helm, což znamená přilbu nebo ochranu. Také bychom mohli říct, že bytostné já touží a chce bezpečnou změnu v individuačním procesu, jinak řečeno duše snící ženy se touží stát celistvou, žena se touží stát sama sebou a naplnit svůj potenciál. To se většinou neobejde bez rizika, je třeba důvěřovat a procesu se oddat, „prostě skočit“. Je to její vývojový úkol, není to žádné představení pro nikoho jiného („nikde nikdo, kdo by viděl, jak ohromný strach jsem musela překonat“). Sen předjímá, jak všechno „dopadne“, jelikož žena dopadne na přechod pro chodce. Přechod je v naší civilizaci symbolem bezpečného místa, ale také symbolem transformace, přechodem z jednoho stavu do druhého. Tam ji vítá muž s květinami, který ji tím oceňuje, ale zejména reflektuje její ženskou stránku (Animu). Můžeme se zamyslet nad tím, při jakých příležitostech ženy v naší kultuře dostávají květiny; když jsou někde vítány, když překonají nemoc, když něco slaví jako gratulaci, když něčeho dosáhnou, když slaví narozeniny (nebo znovuzrození), když je někdo má rád a nebo je rád, že jsou tam, kde jsou.

 

 

Jak si zapamatovat sen a jak si ho zapsat

 

 • Při procitnutí se vyhneme somatickým impulsům, které podporují bdělost, neotvíráme oči, nehýbeme se.
 • Nejdříve si sen přehrajeme jako příběh, obrazy, jako by nám před vnitřním zrakem běželo video.
 • Následně dáme obrazům verbální podobu. Pro začátek stačí několik hesel, které si co nejdříve zapíšeme, abychom si později sen lépe vybavili.
 • Jakmile to je možné, sen co nejpodrobněji zaznamenáme. Nevynecháme žádný detail, na který si vzpomeneme. Sen vyprávíme v přítomném čase.Popíšeme i pocit, náladu, atmosféru prostředí atp.
 • Sen opatříme datem s možnou poznámkou o časovém kontextu. (např. dva dny před prvním rande s M. atp., ve stavu vyčerpání před klauzurami, ..)
 • Význam mají i tzv. střípky, pokud si zapamatujeme jen malý útržek snu, nějký obraz nebo výjev. Někdy je práce se střípky přínosnější než s dlouhými epickými sny. 

 


 
 

Děkuji svému supervizorovi a velkému životnímu učiteli PhDr. Ludvíku Běťákovi za jeho podněty, inspiraci, životní moudrost a trpělivost.

 

 

 

 

Napsal : katerina lucka | Pá, 10. duben 2020 - před 28 týdny

Genus epidemicus - homeopatie v době epidemie

 

Podle historických pramenů i zkušeností klasiků nemá větší význam, jak jsem psala v článku o prevenci , používat jako homeoprofylaxi jiné léky než nosody, tedy v případě koronaviru Oscillococcinum.

Léky, které spadají do tzv. "genus epidemicus" neboli typického průběhu/ typických průběhů stávající epidemie, není tedy účelné konzumovat preventivně. Ty se hodí zejména v situaci, kdy se člověk začíná cítit nemocný. Pokud onemocníte nějakým respiračním infektem nebo chřipkou, nezáleží, zda máte koronavirus potvrzený či ne, je vhodné nasadit homeopatikum co nejdříve. V ideálním případě lze jako homeoprofylaxi samozřejmě použít konstituční lék určený homeopatem, a to v dynamizované podobě. Pacienti, kteří mají zkušenost s akutními stavy při konstituční léčbě, vědí o co se jedná :-)

Pokud toto nestačí nebo nemáte určený konstituční lék, určíme podle klinického obrazu, který lék nejvíce odpovídá příznakům u pacienta a podáme v potenci 30C. Čím výraznější jsou symptomy, tím se léky logicky používají častěji.

Praktický postup: Léky je dobré předem pořídit v běžné lékárně. Pokud se projeví nějaké příznaky, je nutné vybrat z nabízených možností co nejpodobnější klinický obraz (viz článek Genus epidemicus koronaviru) a v ústech nechat rozpustit jednu globuli homeopatika. Pokud nastane úleva, další dávku podáváme, až se stav zase zhorší. Pokud úleva nenastane, můžeme dávku ještě jednou dvakrát zopakovat, ale vícekrát to nemá smysl. Je třeba vybrat vhodnější lék. 

Léky jsou řazeny abecedně, nikoliv podle pravděpodobnosti výskytu a užitečnosti. 

Pacient nemusí vykazovat všechny symptomy. Nejdůležitější jsou obecné symptomy, jako je například zimomřivost, nebo somatické, jako je neklid či potřeba změnit polohu, nebo pocity, jako je například pocit rozlámanosti nebo bolavého kašle.

V těžkých případech je samozřejmě nutné vyhledat odbornou pomoc lékaře. 

  

ANTIMONIUM ARSENICOSUM 

Dušnost s velkým množstvím hlenu, zhoršená polohou vleže. Chrčení na průduškách, nedostatek dechu, cyanóza. Silný spastický záchvatovitý kašel, chropy na plicích. Bohatý vodnatý nebo napěněný hlen. Zhoršení vleže a při jídle, zlepšení vsedě. Slabost, překrvení hlavy, bolest hlavy ve frontální oblasti. Zánět spojivek, slabý průjem, pocit na zvracení. Rychlý puls.

 

ARSENICUM ALBUM

Podráždění sliznic, také zažívacího traktu, zvracení, průjem. Intenzívní pálení.

Mírný katar, ale intenzívní příznaky dušnosti. Sekrece malá, ale sžíravá, vyvolávající zvracení.

Zlepšení teplem, teplým jídlem a nápoji v malém množství. Zlepšení změnou polohy. Záchvaty dušnosti mezi 1. a 3. hodinou ranní, periodicky. Slabost a zimomřivost. 

Neklid. Strach ze smrti.

 

BELLADONNA 

Rudá tvář, zarudlé oči, vysoká horečka, může se střídat s bledostí. Pocení. Rozšířené zornice.

Suchost sliznic - suchý bolavý kašel. Lechtavý kašel horší v noci, tlak na hrudi, zhoršení v poloze na postižené straně (tlakem). Bolestivý hrtan, jako by z překážky, cizího tělíska. Krátký rychlý dech.

Centrální symptomy, neklid, nespavost, noční můry, podrážděnost, přecitlivělost smyslů, hlavně na světlo.

Pocit, že orgány jsou zvětšené, jako by se rozpínaly, vše jako by pulsovalo. Pulzující bolesti.

Bolest, záškuby, křeče.

 

BENZOIC ACID

Průjmovitá vodnatá stolice, vyčerpávající. Velmi páchnoucí moč po čpavku nebo jakoby zkažená, často velmi tmavá. Vykašlávání zeleného hlenu. Slabost.

 

BRYONIA ALBA

Suchost sliznic, intenzívní žízeň na velká množství studené vody. Zhoršení pohybem. Nemocný chce zůstat v klidu. Zlepšení tlakem na bolestivé straně.

Pocení nakyslého zápachu ulevuje.

Suchý bolestivý kašel, zhoršený pohybem a zlepšený tlakem na hrudník. Vystřelující bolesti v hrudníku lepšené vleže na postižené straně. Hlen tuhý, lepivý, event. cihlové barvy.

Zchvácenost.

 

CAMPHORA

Dušnost, kašel při mluvení, zhoršený vdechováním studeného vzduchu.

Chrapot, přeskakující hlas. Náhlé záchvaty suchého kašle.

Chlad na povrchu těla (“jako kus ledu”), s pocitem pálivého horka uvnitř, ale s potřebou se nepřikrývat. Přecitlivělost na chlad.

Zhoršení chladem, zlepšení teplem.

Bledá až namodralá tvář a rty.

Úzkost se strachem z blížící se smrti. Slabost až kolaps.

 

 

CARBO VEGETABILIS

Pocit vnitřního pálení a vnějšího chladu. Extrémní slabost s potřebou ovívání.

Chrapot zhoršující se večer, chladem a vlhkem, ztráta hlasu. Namodralá pokožka a konečky prstů. Dušnost, úzkost o srdce, ale bez neklidu. Pískavé dýchaní. Dávivý kašel se zvracením. Hlen lepivý, žlutý a tuhý.

Zhoršení přechodem z tepla do chladu, vsedě a vleže, lépe říháním a mírným pohybem. Bohatá zapáchající expektorace s pocitem, že nelze dobře a vše odkašlat.  Tlak na hrudi, pálení za hrudní kostí. Pocení  nebo svědění na hrudníku.

Slabý puls.

  

EUPATORIUM PERFOLIATUM

Pocit celkové rozlámanosti. Pocit pohmoždění. Bolesti očních bulbů a citlivost na tlak, event. bolesti za očima. Překrvení spojivek. Neustálá potřeba měnit polohu, ačkoliv to nepřináší úlevu. Prudká žízeň na studenou vodu. Mírné pocení. Bolavost hrudníku, bolavý kašel, potřeba opírat se rukama, chrapot. Zimomřivost.

 

 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Velká únava, těžká víčka, bolesti svalů, rozlámanost, vysílení.  Dvojité vidění. Bolesti hlavy na prasknutí. Zhoršení horkem, zlepšení močením a pocením, při pohybu. Při horečce není žízeň. Chrapot, ztráta hlasu. Jako by dýchání překážela pecka. Křeč hrtanu. Pálení bolavost na hrudníku při kašli. Anticipační úzkost.

 

JUSTICIA ADHATODA

Suchý katar. Záchvaty kýchání se slzením a ztrátou čichu a chuti. Suchost sliznic, ucpaný nos nebo naopak bohatý výtok z nosu, který odírá nosní křídla a horní ret. Dráždivý kašel, pocit, plnost a tlaku jako by hrudník měl explodovat, s chrčením na průduškách, dušností a opresí nebo tísní na hrudi.Tuhý hlen. Dávivý kašel. Nechce být v teple.

 

LAUROCERASUS

Namodralá tvář, chlad, stažené průdušky, dušnost s pocitem, že plíce se nemohou dostatečně roztáhnout, jako by byly tlačeny na páteř. Lapání po dechu, zhoršení pozicí vleže, rosolovité sputum nebo suchý kašel. Zhoršení pohybem, vestoje, předklonem, teplem, v noci. Zlepšení vleže s hlavou dolů. Dráždění v jugulu nebo za sternem. Mělký dech. Náhlá slabost, mírné reakce, slabý a pomalý puls. Nedostatek dechu.

 

 

 

 

Napsal : katerina lucka | St, 1. duben 2020 - před 29 týdny

Prevence koronaviru a obecné principy homeopatické léčby v době pandemie

Milí přátelé, v příštích týdnech budu ordinovat jako obvykle, nicméně se konzultace přesouvají do virtuálního prostoru (Skype, WhatsApp, FaceTime, telefonicky). Cokoliv bude třeba, zašlu poštou nebo kurýrem. 

 Zde zveřejňuji možnosti prevence, kterou lze nasadit bez ohledu na užívané léky, s výjimkou pacientů s imunosupresivní a antikoagulační terapií. Ty vyžadují zvláštní zřetel a konzultaci s lékařem. To se týká hlavně prvního doporučení medicinální houby Cordycepsu. Nejvhodnější pro tuto situaci je 30%ní Cordyceps, který jednak posiluje imunitu, ale i obrannou energii WeiQi a energii plic. Preventivní dávkování je 1g, tzn. 2 tablety na 60kg na den v raních hodichách. Pro lepší vstřebávání Cordycepsu se doporučují vysoké dávky vitamínu C, ideálně v přírodní formě, např. Acerola (brazilská višeň). Jako nejvhodnější prevence z homeopatického pohledu se jeví Oscillococcinum, nosoda vyrobená z chřipkových virů. Všechny tyto produkty běžně dostanete v lékárně.

 Pokud možno je dobré se vyhnout lékům na bázi paracetamolu (Paralen, Panadol atp.), které imunitní reakci organismu oslabují a vysílají imunitnímu systému falešné signály, protože působí přes centrální nervový systém. ***

 Na internetu se objevily informace ohledně prevence infekce koronaviru homeopatickými prostředky. Ráda bych je uvedla na správnou míru. Léky, které spadají do tzv. genus epidemicus”  neboli typického průběhu/ typických průběhů stávající epidemie, není účelné konzumovat preventivně. Existují určité situace, kdy to vhodné je, ale toho rozhodnotí patří do rukou zkušeného homeopata.Tyto léky se hodí zejména v situaci, kdy se člověk začíná cítit nemocný. Pokud onemocníte nějakým respiračním infektem nebo chřipkou, nezáleží, zda máte koronavirus potvrzený či ne, je vhodné nasadit homeopatikum co nejdříve, a to podle klinického obrazu, který nejvíce odpovídá příznakům u pacienta (ideálně v potenci 30C). Čím výraznější jsou symptomy, tím se léky logicky používají častěji.

 Praktický postup: Léky je dobré předem pořídit v běžné lékárně. Pokud se projeví jakékoliv příznaky, je nutné vybrat z nabízených možností co nejpodobnější klinický obraz (viz článek Genus epidemicus koronaviru) a v ústech nechat rozpustit jednu globuli homeopatika. Pokud nastane úleva, další dávku podáváme, až se stav zase zhorší. Pokud úleva nenastane, můžeme dávku ještě jednou dvakrát zopakovat, ale vícekrát to nemá smysl. Je třeba vybrat vhodnější lék. Pro tento účel nabízím i jednorázové rychlé konzultace po telefonu nebo skypu (pokud by to bylo nutné).

Konzultace v kratším formátu ohledně prevence infekce koronaviru z pohledu homeopatie a čínské medicíny si lze domluvit i v dřívějším termínu.

Udělám, co bude v mých časových možnostech. 

 S přáním dobrého zdraví a pevných nervů

MUDr. Kateřina Lucká

 ***Paracetamol inhibuje COX-3 v hypotalamu – účinek antipyretický i část účinku analgetického. Analgetický účinek je dále způsoben nepřímým působením na serotoninové receptory 5-HT3 v míše. Při inhibici cyklooxygenázy se metabolismus kyseliny arachidonové více ubírá cestou lipooxygenázy, a dochází tudíž k vyšší produkci leucotrienů.  Proto může po podání těchto léčiv dojít k vyvolání astmatického záchvatu.  I v terapeutických dávkách totiž vzniká malé množství toxického produktu, který je likvidován navázáním SH-skupin. (Zdroj: wikiskripta)

Napsal : katerina lucka | Út, 31. březen 2020 - před 29 týdny

>>