Pár poznámek k ritalinu

So, 27. prosinec 2008 - před 621 týdny | Napsal : katerina lucka v kategorii Homeopatické listy


Ritalin začal být k léčbě ADHD používán v šedesátých letech minulého století. V roce 1975 byla v USA lehká mozková dysfunkce diagnostikována u milionu dětí, z nichž polovina užívala ritalin. Poradci koncernu CIBA ho doporučovali užívat v dalších a dalších indikacích.
Novartis, farmaceutická společnost, která je za výrobu Ritalinu v současnosti zodpovědná ve Velké Británii, připouští, že „...údaje o účinnosti Ritalinu při dlouhodobém užívání zatím nejsou uspokojující...“
To, že v současnosti bere Ritalin ve Spojených Státech přes milion dětí, je poněkud znepokojující tvrzení. Někteří radikálové hovoří v souvislosti s ritalinem o zneužívání dětí v globálním měřítku.
Celou situaci komplikuje fakt, že se u dětí často zpočátku užívání ritalinu projeví krátkodobé zlepšení na úrovni chování. Otázkou zůstává, zda jde o opravdové zlepšení či příznaky utlumení. Je situace, kdy dítě ve třídě nevyrušuje a je utlumené, pro dítě opravdovou pomocí? Máme oprávnění podat dítěti silnou drogu jen proto, abychom ho tak donutili „hezky hačat“?
Existuje předpoklad, že hyperaktivní děti jsou a priori vnímavější vůči negativním účinkům potravinových aditiv a olova z pohonných hmot. Pokud je to mu tak, je podávání další toxické dávky v dlouhodobém horizontu odpovědí na tento problém?
Jako vedlejší účinky ritalinu se popisují nervozita, nespavost, snížená chuť k jídlu, bolesti hlavy, ospalost, motání hlavy, dyskinezie, zamlžené vidění, záškuby, svalové křeče, tiky, taktilní a vizuální halucinace, depresivní nálada, bolesti břicha, nausea, zvracení, sucho v ústech, tachykardie, palpitace, arytmie, změny krevního tlaku a srdeční frekvence, angina pectoris, vyrážka, pruritus, kopřivka, horečka, bolesti kloubů, alopecia, trombocytopenická purpura, exfoliativní dermatitida, erythema multiforme, leukopenie, anemie a zpomalení růstu při dlouhodobém používání.
Podívejme se na logickou smyčku. Pokud v preklinických testech způsobuje lék nějaké poškození u laboratorních zvířat, výsledky se prezentují tak, že jejich účinek na lidský organismus není známý. Pokud lék nezpůsobí v pokusech na zvířatech žádný problém, výsledky svědčí o tom, že lék je bezpečný. Jaký mají tedy preklinické testy význam?
Při pokusech na myších ritalin vyprovokoval vznik hepatoblastomu, přesto je nadále předepisován dětem. Pokud mohou být preklinické testy bezpečně ignorovány, proč se tedy provádějí?
Ritalin je předepisován zhruba čtyřicet let. Navzdory tomu je kolem něho stále velké množství nezodpovězených otázek. Stále se neví jistě, zda má lék opravdu efekt a zda nemůže způsobit nějaké trvalé poškození
Známe prozatím jen některé statistiky.
Děti dlouhodobě léčené ritalinem jsou třikrát náchylnější k drogovým závislostem a sebevraždám. Ritalin se stal také součástí černého trhu, závislost na něm se projevuje podobně jako závislost na kokainu.
Zatímco v roce 1972 stálo sto tablet ritalinu 12 dolarů, v roce 2002 to už bylo 150 dolarů. Firma Novartis v té době jen na Ritalinu vydělávala 21 biliónů dolarů ročně.

Zdroje:
www.cchr.cz (Zpráva o rostoucím počtu mezinárodních varování před psychiatrickými léky, kterou vydala v roce 2004 Občanská komise za lidská práva – viz zajímavé webové odkazy)
www.vernoncoleman.com/ritalin.htm

(Homeopatické listy 1-2/2008)