Kategorie Homeopatie v době pandemie


Prohlášení českých homeopatů k tzv. koronavirové krizi

My, homeopaté České republiky, jsme velmi znepokojeni vývojem situace v naší zemi. Od samého začátku tzv. koronavirové krize je české veřejnosti podsouván obraz katastrofy apokalyptických rozměrů. Občané jsou informováni o počtu nakažených a zemřelých v absolutních číslech, uměle se navyšuje počet obětí hlavně tím, že se nerozlišuje, zda oběť byla osoba trpící dlouhodobými chronickými potížemi, která v době úmrtí byla kromě svých závažných onemocnění také nakažena koronavirem, či zda tato infekce byla hlavní příčinou smrti pacienta. Pokud pečlivě a pravdivě porovnáme všechna dostupná data o COVID-19, zjistíme, že v současné době tato choroba není nebezpečnější než běžná chřipková onemocnění, a že počet nakažených v České republice zdaleka nedosáhl hranice epidemie.

Hlavní nebezpečí COVID-19 spočívá v nepřiměřené a zkreslující mediální pozornosti, která je mu věnována, a v celosvětové panice, kterou vyvolala. Tento mediální obraz skutečnosti pak ochromil ekonomiku celého světa, což bude mít dalekosáhlé dopady na život celé společnosti.
My, homeopaté, nabízíme při zvládání koronavirové krize pomoc. Homeopatické léky jsou vysoce účinné nejen při samotném onemocnění koronavirem, ale i při léčbě úzkostí, strachů, depresí a jiných potíží, spojených se současnou celospolečenskou situací, i s ekonomickou krizí, která může následovat.

Žádáme media, aby pravdivě informovala veřejnost o možnostech homeopatie a jejího použití v praxi jako účinné pomoci pro zvládnutí krize i jejích důsledků.
Jsme velmi znepokojeni zprávami o plošném očkování obyvatelstva jako jediném možném řešení situace. Očkování proti RNA virům, které rychle mutují, má velmi malou účinnost a použití narychlo vyrobené vakcíny, která neprošla řádným procesem schvalování, může být ve svých důsledcích ničivější, než virus sám.

Žádáme vládu, aby odmítla tlak farmaceutické lobby a médií a zabránila celoplošnému očkování českých občanů proti koronaviru.
Žádáme média, aby upustila od propagace očkování a pravdivě informovala i o jiných metodách léčení a prevence, ochrany zdraví a zvýšení imunity, bez ohledu na to, zda jde o klasickou západní medicínu, homeopatii, tradiččínskou medicínu, bylinné preparáty, či jiné léčebné postupy.

Nepodléhejme pocitu bezmoci a vezměme odpovědnost za své zdraví do svých rukou.

Nejúčinnější prevencí je zdravá imunita a dobrá mysl. Jsme dostatečně silní, nepotřebujeme, aby o našem zdraví rozhodoval někdo jiný. Záleží jen na nás, zda se necháme zmanipulovat strachem. Epidemie byly, jsou a budou, stejně jako různá virová i jiná onemocnění. Nelze kvůli tomu omezovat naši svobodu a pošlapávat lidská práva. Žijme svobodně, v souladu se vším, co život přináší. Strach z nás činí otroky.

Vyzýváme vládu, aby deklarovala svou úctu k lidským právům a respekt k naší svobodě a předložila jasný scénář postupu k ukončení současné krize.
Vyz
ýváme média, aby se postavila za zachování občanských práv a svobod.
V
ěřme sobě a svým schopnostem. Jedině tak vyjdeme z této krize se ctí a posíleni.

Ing. Petra Cihlářová

MUDr. Ladislav Fiala

MVDr. Michal Jiřička

MUDr. Kateřina Lucká

Mgr. Lenka Ničková

MUDr. Martina Nosálová

Jana Vohryzková

MUDr. Ivan Vondřich 

Napsal : katerina lucka | St, 3. červen 2020 - před 20 týdny

Onemocnění COVID-19 (zkratka Coronavirus disease 2019)

Původce: Virus se jmenuje SARS-CoV-2. Patří do skupiny koronavirů, jde o viry běžné v populaci, existuje jich několik typů, většina způsobuje běžnou rýmu či nachlazení. Pouze 3 z nich způsobují vážná onemocnění. (SARS, MERS a nynější COVID-19).

Původ viru: Oficiálně z netopýrů či jiných zvířat, neoficiálně se objevují informace, že může jít o virus uměle vyrobený v laboratoři.

Přenos viru: Kapénkovou infekcí – drobné kapénky se šíří vzduchem při kýchání, kašli, ale i běžném mluvení – až několik metrů. Druhou možností je dotyk – virus přežívá na površích i několik dnů (déle ve vlhkém prostředí), následně se rukou může přenést do očí nebo úst. Z toho plynou 2 hlavní způsoby prevence nemoci: nošení roušek, ideálně typu FFP2 bez ventilu (chrání vás i okolí – pokud máte respirátor s ventilem, je nutno přes něj dát ještě roušku, abyste chránili své okolí a ne pouze sebe) nebo alespoň běžné roušky (které chrání spíše okolí, protože zachycují kapénky z vašich úst) a používání desinfekce na ruce, event. desinfekce povrchů.

Inkubační doba: 2-14 dnů (výjimečně i déle)

Klinické příznaky nemoci – liší se individuálně u různých lidí: 

Základní trojice: horečka či zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost

Další příznaky: únava, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti těla – svalů atd., porucha chuti a čichu, závrať a zvracení, průjem, ucpaný nos.

Naopak příznakem koronaviru není např. vodnatá rýma s častým kýcháním, nebo kašel s vykašláváním velkého množství žlutých hlenů.

Průběh nemoci: 

Neznáme přesně celkový počet pacientů, protože pouze část z nich má příznaky či jde k lékaři.

Ze všech diagnostikovaných pacientů:

80% má zcela bezpříznakový nebo lehký průběh

20% vážnější průběh, mezi nimi 10% pacientů vyžaduje hospitalizaci s podáváním kyslíku, část z nich jednotku intenzivní péče

Hlavní komplikací nemoci je zápal plic, který se projeví celkovým těžkým stavem, silným kašlem a výraznější dušností.

Pacienti s chronickými nemocemi (onemocnění srdce, plic, cukrovka atd.) jsou rizikovou skupinou.

Smrtnost (letalita) je 2-3%

Diagnostika:

1) hlavní test – výtěr z nosohltanu a následné vyšetření v laboratoři na přítomnost RNA viru (metoda zvaná PCR- polymerázová řetězová reakce). Metoda je citlivá, je pozitivní už 1-2 dny před začátkem příznaků nemoci, ale musí být správně proveden výtěr. Testy se provádějí na odběrových místech, jejich aktuální seznam je na webu Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Test buď musíte zaplatit (přes 2000 Kč) nebo ho platí pojišťovna – pak musíte mít žádanku od praktického lékaře – tu vystaví elektronicky a pošle emailem nebo zadá do informačního systému, ke kterému mají přístup všechna odběrová centra. Lékaře je nutno kontaktovat telefonicky a on rozhodne, zda je test indikován. Lékař musí postupovat dle kritérií, která musí pacient splňovat, aby bylo možno vyšetření provést na pojišťovnu.

Na odběrové místo musíte jet vlastní dopravou, event. v autě s jedním dalším člověkem. Nejezděte taxíkem ani MHD. Pokud se nemůžete dopravit sami, váš lékař přes hygienickou stanici může objednat domácí odběr – odběrový tým přijede k vám domů.

2) Rapid test – provádí se z kapky krve z prstu. Detekuje protilátky proti viru, které se ovšem tvoří až 5-7 dní po začátku nemoci takže není vhodný k diagnostice nemoci. Používá se pouze na konci karantény, nebo ke zjišťování promořenosti populace virem.

3) odběr krve na protilátky – platí totéž co pro bod 2) – provádějí některé laboratoře, oproti Rapid testu je více citlivý.

Léčba: 

Alopatičtí lékaři doporučují obvykle léky na horečku a kašel. Specifická léčba na virus u běžných pacientů není.

Vhodná je homeopatická léčba – lék se volí „ušitý na míru“ dle individuálních příznaků daného pacienta – zkontaktujte svého homeopata a poraďte se, jakou léčbu přesně použít pro danou kombinaci příznaků.

U vážnějších pacientů v nemocnici se používá zejména terapie kyslíkem, event. protivirové léky. U nejzávažnějších pacientů přichází na řadu umělá plicní ventilace či ECMO – mimotělní okysličování krve (při nejvážnějším stavu se selháním plic či srdce)

I u vážných pacientů v péči lékařů v nemocnici je, pokud to situace prakticky umožňuje, vhodné současně podat homeopatickou léčbu, která se s lékařskými metodami může vhodně doplňovat a zlepšit průběh nemoci.

Prevence:

1) Hlavní prevencí je důsledná izolace všech nemocných, podezřelých i osob, které byly v kontaktu s prokazatelně nemocným. K tomu směřují všechna současná vládní opatření.

U nemocného se virus může vylučovat až několik týdnů po skončení příznaků nemoci. Nemocný musí zůstat v izolaci až do provedení výtěru, který musí být 2x negativní.

Karanténa po kontaktu s nemocným je 14 dní od kontaktu, na konci karantény je nutno provést test – buď Rapidtest (z kapky krve – provádějí někteří praktičtí lékaři) nebo výtěr na odběrovém místě.

2) Na osobní rovině obecně zdravý životní styl, dostatek spánku, sportovat nebo cvičit (ale pouze když jste zdraví!!), zdravá strava atd.

Vhodný je vitamin C, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny (ryby nebo rostlinné oleje – zejm. konopný, sezamový, lněný, nebo omega-3 kapsle z lékárny). Imunitu posilují také houby – např. hlíva ústřičná. Ajúrvédští lékaři doporučují čerstvý zázvor – čaj nebo žvýkat malý kousek zázvoru několikrát denně

3) Homeopatická prevence: existuje více možností, nejlépe se poradit s homeopatem, který lék je v dané době vhodný (záleží na stadiu pandemie, kondici pacienta, sezónních změnách počasí atd.)

!! CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS: 

1) Izolujte se – nechoďte mezi lidi, nejezděte MHD, nechoďte k lékaři, jídlo si nechte dovézt domů. Pokud jsou nemocní i vaší rodinní příslušníci, musí být v karanténě i když nemají obtíže, nicméně se snažte doma maximálně izolovat (samostatný pokoj, praní prádla při vyšší teplotě, samostatné ručníky, desinfikovat ruce atd.) Pokud jste pouze v karanténě a nemáte obtíže, na vaše rodinné příslušníky se karanténa nevztahuje, ale opatření domácí izolace od ostatních platí stejná.

2) Kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky, event. kontaktujte infolinku 1212 a postupujte podle jejich pokynů. U těžkého stavu – vysoká horečka, nemožnost dýchat, volejte RZP – 155

3) Kontaktuje svého homeopata stran homeopatické léčby, která je vhodná u jakéhokoli stadia a vážnosti nemoci.

Autor: MUDr. Michael Blažej

Internetové zdroje informací: 

Ministerstvo zdravotnictví http://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Článek vydala Česká lékařská homeopatická společnost 

https://www.clhs.cz/onemocneni-covid-19-zkratka-coronavirus-disease-2019/ 

Napsal : katerina lucka | St, 29. duben 2020 - před 25 týdny

Platforma Homeopatie pomáhá

Zdroj web ČLHS (link)

Homeopatické služby jsou dosažitelné online, jsou snadno dostupné a poskytují rychlou pomoc v této nelehké době sociální izolace. Homeopatie prokazatelně ulevuje od příznaků nemoci a v mnoha případech podporuje rychlý návrat ke zdraví. Kdokoliv potřebuje pomoc, může o ni požádat z bezpečí svého domova prostřednictvím naší platformy Homeopatie pomáhá. Naše služby jsou zdarma, fungujeme na základě dobrovolných příspěvků. Jsme profesionální homeopaté, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a jsou tedy schopni poskytnout vám pomoc a zajistit bezpečnost vaší léčby. Platforma nenahrazuje péči klasického homeopata a je vyhrazena pouze pro akutní případy. Následná homeopatická péče je dobrovolná, honorovaná dle příslušného sazebníku.

Formulář žádosti o konzultaci

Kontaktujte nás pomocí webového formuláře, abyste si zajistili péči homeopata. Je nám jasné, že rychlá reakce je velmi důležitá. Ozveme se vám co nejdříve a budeme se snažit vás kontaktovat během několika hodin. 

Vyplnit kontaktní formulář (link)

Pokud nám budete chtít přispět na nákup homeopatických léků pro další pacienty, zde je číslo transparentního účtu přidruženého k České lékařské homeopatické společnosti (bude doplněn).

Spolupracujeme s HomeopathyHelpNow (link), jejíž iniciativou jsme se inspirovali.

Děkujeme České lékařské homeopatické společnosti za prostor na jejích webových stránkách a další podporu.

Za Platformu Homeopatie pomáhá

Ing. Petra Cihlářová

MUDr. Ladislav Fiala

Ing. Václav Hrabák

MVDr. Michal Jiřička

MUDr. Kateřina Lucká

Mgr. Lenka Ničková

MUDr. Eliška Novotná

Ing. Aleš Sušický

Ing. Iva Valentová

Jana Vohryzková, psychoterapeutka

MUDr. Ivan Vondřich 

Napsal : katerina lucka | St, 22. duben 2020 - před 26 týdny

Genus epidemicus - homeopatie v době epidemie

 

Podle historických pramenů i zkušeností klasiků nemá větší význam, jak jsem psala v článku o prevenci , používat jako homeoprofylaxi jiné léky než nosody, tedy v případě koronaviru Oscillococcinum.

Léky, které spadají do tzv. "genus epidemicus" neboli typického průběhu/ typických průběhů stávající epidemie, není tedy účelné konzumovat preventivně. Ty se hodí zejména v situaci, kdy se člověk začíná cítit nemocný. Pokud onemocníte nějakým respiračním infektem nebo chřipkou, nezáleží, zda máte koronavirus potvrzený či ne, je vhodné nasadit homeopatikum co nejdříve. V ideálním případě lze jako homeoprofylaxi samozřejmě použít konstituční lék určený homeopatem, a to v dynamizované podobě. Pacienti, kteří mají zkušenost s akutními stavy při konstituční léčbě, vědí o co se jedná :-)

Pokud toto nestačí nebo nemáte určený konstituční lék, určíme podle klinického obrazu, který lék nejvíce odpovídá příznakům u pacienta a podáme v potenci 30C. Čím výraznější jsou symptomy, tím se léky logicky používají častěji.

Praktický postup: Léky je dobré předem pořídit v běžné lékárně. Pokud se projeví nějaké příznaky, je nutné vybrat z nabízených možností co nejpodobnější klinický obraz (viz článek Genus epidemicus koronaviru) a v ústech nechat rozpustit jednu globuli homeopatika. Pokud nastane úleva, další dávku podáváme, až se stav zase zhorší. Pokud úleva nenastane, můžeme dávku ještě jednou dvakrát zopakovat, ale vícekrát to nemá smysl. Je třeba vybrat vhodnější lék. 

Léky jsou řazeny abecedně, nikoliv podle pravděpodobnosti výskytu a užitečnosti. 

Pacient nemusí vykazovat všechny symptomy. Nejdůležitější jsou obecné symptomy, jako je například zimomřivost, nebo somatické, jako je neklid či potřeba změnit polohu, nebo pocity, jako je například pocit rozlámanosti nebo bolavého kašle.

V těžkých případech je samozřejmě nutné vyhledat odbornou pomoc lékaře. 

  

ANTIMONIUM ARSENICOSUM 

Dušnost s velkým množstvím hlenu, zhoršená polohou vleže. Chrčení na průduškách, nedostatek dechu, cyanóza. Silný spastický záchvatovitý kašel, chropy na plicích. Bohatý vodnatý nebo napěněný hlen. Zhoršení vleže a při jídle, zlepšení vsedě. Slabost, překrvení hlavy, bolest hlavy ve frontální oblasti. Zánět spojivek, slabý průjem, pocit na zvracení. Rychlý puls.

 

ARSENICUM ALBUM

Podráždění sliznic, také zažívacího traktu, zvracení, průjem. Intenzívní pálení.

Mírný katar, ale intenzívní příznaky dušnosti. Sekrece malá, ale sžíravá, vyvolávající zvracení.

Zlepšení teplem, teplým jídlem a nápoji v malém množství. Zlepšení změnou polohy. Záchvaty dušnosti mezi 1. a 3. hodinou ranní, periodicky. Slabost a zimomřivost. 

Neklid. Strach ze smrti.

 

BELLADONNA 

Rudá tvář, zarudlé oči, vysoká horečka, může se střídat s bledostí. Pocení. Rozšířené zornice.

Suchost sliznic - suchý bolavý kašel. Lechtavý kašel horší v noci, tlak na hrudi, zhoršení v poloze na postižené straně (tlakem). Bolestivý hrtan, jako by z překážky, cizího tělíska. Krátký rychlý dech.

Centrální symptomy, neklid, nespavost, noční můry, podrážděnost, přecitlivělost smyslů, hlavně na světlo.

Pocit, že orgány jsou zvětšené, jako by se rozpínaly, vše jako by pulsovalo. Pulzující bolesti.

Bolest, záškuby, křeče.

 

BENZOIC ACID

Průjmovitá vodnatá stolice, vyčerpávající. Velmi páchnoucí moč po čpavku nebo jakoby zkažená, často velmi tmavá. Vykašlávání zeleného hlenu. Slabost.

 

BRYONIA ALBA

Suchost sliznic, intenzívní žízeň na velká množství studené vody. Zhoršení pohybem. Nemocný chce zůstat v klidu. Zlepšení tlakem na bolestivé straně.

Pocení nakyslého zápachu ulevuje.

Suchý bolestivý kašel, zhoršený pohybem a zlepšený tlakem na hrudník. Vystřelující bolesti v hrudníku lepšené vleže na postižené straně. Hlen tuhý, lepivý, event. cihlové barvy.

Zchvácenost.

 

CAMPHORA

Dušnost, kašel při mluvení, zhoršený vdechováním studeného vzduchu.

Chrapot, přeskakující hlas. Náhlé záchvaty suchého kašle.

Chlad na povrchu těla (“jako kus ledu”), s pocitem pálivého horka uvnitř, ale s potřebou se nepřikrývat. Přecitlivělost na chlad.

Zhoršení chladem, zlepšení teplem.

Bledá až namodralá tvář a rty.

Úzkost se strachem z blížící se smrti. Slabost až kolaps.

 

 

CARBO VEGETABILIS

Pocit vnitřního pálení a vnějšího chladu. Extrémní slabost s potřebou ovívání.

Chrapot zhoršující se večer, chladem a vlhkem, ztráta hlasu. Namodralá pokožka a konečky prstů. Dušnost, úzkost o srdce, ale bez neklidu. Pískavé dýchaní. Dávivý kašel se zvracením. Hlen lepivý, žlutý a tuhý.

Zhoršení přechodem z tepla do chladu, vsedě a vleže, lépe říháním a mírným pohybem. Bohatá zapáchající expektorace s pocitem, že nelze dobře a vše odkašlat.  Tlak na hrudi, pálení za hrudní kostí. Pocení  nebo svědění na hrudníku.

Slabý puls.

  

EUPATORIUM PERFOLIATUM

Pocit celkové rozlámanosti. Pocit pohmoždění. Bolesti očních bulbů a citlivost na tlak, event. bolesti za očima. Překrvení spojivek. Neustálá potřeba měnit polohu, ačkoliv to nepřináší úlevu. Prudká žízeň na studenou vodu. Mírné pocení. Bolavost hrudníku, bolavý kašel, potřeba opírat se rukama, chrapot. Zimomřivost.

 

 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Velká únava, těžká víčka, bolesti svalů, rozlámanost, vysílení.  Dvojité vidění. Bolesti hlavy na prasknutí. Zhoršení horkem, zlepšení močením a pocením, při pohybu. Při horečce není žízeň. Chrapot, ztráta hlasu. Jako by dýchání překážela pecka. Křeč hrtanu. Pálení bolavost na hrudníku při kašli. Anticipační úzkost.

 

JUSTICIA ADHATODA

Suchý katar. Záchvaty kýchání se slzením a ztrátou čichu a chuti. Suchost sliznic, ucpaný nos nebo naopak bohatý výtok z nosu, který odírá nosní křídla a horní ret. Dráždivý kašel, pocit, plnost a tlaku jako by hrudník měl explodovat, s chrčením na průduškách, dušností a opresí nebo tísní na hrudi.Tuhý hlen. Dávivý kašel. Nechce být v teple.

 

LAUROCERASUS

Namodralá tvář, chlad, stažené průdušky, dušnost s pocitem, že plíce se nemohou dostatečně roztáhnout, jako by byly tlačeny na páteř. Lapání po dechu, zhoršení pozicí vleže, rosolovité sputum nebo suchý kašel. Zhoršení pohybem, vestoje, předklonem, teplem, v noci. Zlepšení vleže s hlavou dolů. Dráždění v jugulu nebo za sternem. Mělký dech. Náhlá slabost, mírné reakce, slabý a pomalý puls. Nedostatek dechu.

 

 

 

 

Napsal : katerina lucka | St, 1. duben 2020 - před 29 týdny

Prevence koronaviru a obecné principy homeopatické léčby v době pandemie

Milí přátelé, v příštích týdnech budu ordinovat jako obvykle, nicméně se konzultace přesouvají do virtuálního prostoru (Skype, WhatsApp, FaceTime, telefonicky). Cokoliv bude třeba, zašlu poštou nebo kurýrem. 

 Zde zveřejňuji možnosti prevence, kterou lze nasadit bez ohledu na užívané léky, s výjimkou pacientů s imunosupresivní a antikoagulační terapií. Ty vyžadují zvláštní zřetel a konzultaci s lékařem. To se týká hlavně prvního doporučení medicinální houby Cordycepsu. Nejvhodnější pro tuto situaci je 30%ní Cordyceps, který jednak posiluje imunitu, ale i obrannou energii WeiQi a energii plic. Preventivní dávkování je 1g, tzn. 2 tablety na 60kg na den v raních hodichách. Pro lepší vstřebávání Cordycepsu se doporučují vysoké dávky vitamínu C, ideálně v přírodní formě, např. Acerola (brazilská višeň). Jako nejvhodnější prevence z homeopatického pohledu se jeví Oscillococcinum, nosoda vyrobená z chřipkových virů. Všechny tyto produkty běžně dostanete v lékárně.

 Pokud možno je dobré se vyhnout lékům na bázi paracetamolu (Paralen, Panadol atp.), které imunitní reakci organismu oslabují a vysílají imunitnímu systému falešné signály, protože působí přes centrální nervový systém. ***

 Na internetu se objevily informace ohledně prevence infekce koronaviru homeopatickými prostředky. Ráda bych je uvedla na správnou míru. Léky, které spadají do tzv. genus epidemicus”  neboli typického průběhu/ typických průběhů stávající epidemie, není účelné konzumovat preventivně. Existují určité situace, kdy to vhodné je, ale toho rozhodnotí patří do rukou zkušeného homeopata.Tyto léky se hodí zejména v situaci, kdy se člověk začíná cítit nemocný. Pokud onemocníte nějakým respiračním infektem nebo chřipkou, nezáleží, zda máte koronavirus potvrzený či ne, je vhodné nasadit homeopatikum co nejdříve, a to podle klinického obrazu, který nejvíce odpovídá příznakům u pacienta (ideálně v potenci 30C). Čím výraznější jsou symptomy, tím se léky logicky používají častěji.

 Praktický postup: Léky je dobré předem pořídit v běžné lékárně. Pokud se projeví jakékoliv příznaky, je nutné vybrat z nabízených možností co nejpodobnější klinický obraz (viz článek Genus epidemicus koronaviru) a v ústech nechat rozpustit jednu globuli homeopatika. Pokud nastane úleva, další dávku podáváme, až se stav zase zhorší. Pokud úleva nenastane, můžeme dávku ještě jednou dvakrát zopakovat, ale vícekrát to nemá smysl. Je třeba vybrat vhodnější lék. Pro tento účel nabízím i jednorázové rychlé konzultace po telefonu nebo skypu (pokud by to bylo nutné).

Konzultace v kratším formátu ohledně prevence infekce koronaviru z pohledu homeopatie a čínské medicíny si lze domluvit i v dřívějším termínu.

Udělám, co bude v mých časových možnostech. 

 S přáním dobrého zdraví a pevných nervů

MUDr. Kateřina Lucká

 ***Paracetamol inhibuje COX-3 v hypotalamu – účinek antipyretický i část účinku analgetického. Analgetický účinek je dále způsoben nepřímým působením na serotoninové receptory 5-HT3 v míše. Při inhibici cyklooxygenázy se metabolismus kyseliny arachidonové více ubírá cestou lipooxygenázy, a dochází tudíž k vyšší produkci leucotrienů.  Proto může po podání těchto léčiv dojít k vyvolání astmatického záchvatu.  I v terapeutických dávkách totiž vzniká malé množství toxického produktu, který je likvidován navázáním SH-skupin. (Zdroj: wikiskripta)

Napsal : katerina lucka | Út, 31. březen 2020 - před 29 týdny