Sny v běžném životě (prožitkový seminář)

„Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“ (C.G. Jung)

Dobrodružná výprava do hlubin našeho nevědomí pokračuje.

Seminář obsahuje i edukativní část, díky níž se neomezí jen na bezprostřední zážitek z porozumění snové symbolice, ale zároveń pomůže osvojit si, jak sny využít k orientaci a kompenzaci jednostranných vědomých postojů. 

Pracujeme v malé skupince se sny, imaginací, symbolikou běžného života, synchronicitou.

Semináře probíhají každý třetí čtvrtek v měsíci, začínáme 17. září 2020 v 18.30. 

Adresa: Na rovni 12, Praha, metro A Petřiny, tram 1 a 2, bus 168, 191

Cena je 4800kč za deset setkání při jednorázové platbě, 600Kč při platbě každého semináře zvlášť.

Počet účastníků je omezen.

Termíny: 

24.9.20

22.10.20

19.11.20

17.12.20

21.1.21

18.2.21

18.3.21

15.4.21

20.5.21

17.6.21

Přihlašujte se na katerinalucka@seznam.cz.

Více info o práci se sny v článku Kreativita nevědomí

http://www.katerinalucka.cz/aktuality/clanek/71-kreativita-nevedomi/

Těším se na setkání s vámi! K. Lucká

Homeopatický software – konzultační hodiny

Konzultačni hodiny – software

Repertorizační semináře a seznámení se softwarem SYNERGY(MacRepertory&ReferenceWorks&VitalQuest) se konají každý druhý čtvrtek od 19.00 do 21.30 v ordinaci Na rovni 12, Praha 6 – Břevnov, metro A – Petřiny, konečná tram. 1, 2 (zast. Sídl. Petřiny, bus 191, 108, 164, 168). Z kapacitních důvodů je nutné se na seminář předem přihlásit, nejlépe emailem (katerinalucka@seznam.cz).

Tyto semináře jsou vhodné i pro ty, kteří pracují s jinými počítačovými repertorii, nebo prozatím žádné nevlastní a s prací s ním se teprve seznamují. Pro studenty jsou příležitostí sledovat, jak pracovat s jazykem repertoria.

Cena za seminář 400Kč.

Individuální konzultace ohledně softwaru každé pondělí od 20.00, event. po předchozí domluvě i jindy. 

Link na domovskou stránku Synergy: http://synergyhomeopathic.com/ 

Jungiánská psychoterapie

Jungiánská psychoterapie nabízí práci na osobním rozvoji a kreativitě, zejména pak práci se sny a ostatními symbolickými prostory, jako je aktivní neboli řízená imaginace.

Formát setkávání si klient volí sám. Doporučuji 60 nebo 75 minut jednou týdně.

60 min 1500Kč

75 min 1800Kč

Storno v plné výši do 24 hodin předem. 

Než přijdete poprvé

Homeopatie jako jedna z oborů celostní medicíny je přirozenou a účinnou metodou léčby nejrůznějších obtíží komplexním způsobem. V praxi to znamená, že lékaře nezajímají pouze symptomy onemocnění, ale zejména osobnost pacienta a jeho individuální kontext. Nejčastějšími problémy, se kterými lidé do ordinace přicházejí, jsou alergie, opakované infekty a záněty, psychosomatické obtíže jako astma nebo chronické bolesti hlavy, sterilita, poruchy menstruačního cyklu, hyperaktivita, poruchy pozornosti a specifické poruchy učení u dětí, poruchy spánku, obtížné zvládání zátěžových situací a stresu, úzkostné a depresívní stavy.

Ordinace: Na rovni 12, Praha 6 – Břevnov, metro A – Petřiny, tram. 1, 2 (zast. Sídl. Petřiny, bus 191, 108, 164, 168)

Ordinační hodiny:

Úterý 8.30 – 18.30

Středa 8.30 – 19.00

Pátek 8.30 – 19.30

Konzultační hodiny (po telefonu): 

Út, st, pá  8.15 – 8.30

HOMEOPATIE

Na první vyšetření i následné kontroly je třeba se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

První vyšetření trvá cca 90 minut. Zahrnuje pohovor a fyzikální vyšetření (podle typu obtíží). Pokud má pacient k dispozici výsledky předchozích lékařských vyšetření, je vhodné je přinést s sebou na první konzultaci.

Druhé sezení probíhá cca do jednoho týdne od prvního setkání. Trvá cca 30 minut. Na něm je prostor pro doplňující otázky z obou stran. Pacientovi je vysvětlen princip homeopatické léčby, podána terapeutická rozvaha a plán léčby a je mu doporučen konkrétní homeopatický lék. Pacient dostane přesný návod ohledně dávkování léku a další doporučení, pokud jsou v dané situaci vhodná (úprava režimu, dietní omezení apod.)

V závislosti na typu obtíží probíhá první kontrola cca do tří týdnů od prvního podání homeopatického léku. Frekvence dalších setkání závisí na typu obtíží a vývoji situace.

Úhrada konzultací:

Za první vyšetření platí dospělí 3000Kč a děti do 12 let 2600 Kč. Před první návštěvou je třeba zaplatit zálohu 1000Kč na účet 2109975425/2700. Záloha se odečítá od celkové platbyCena léčebných přípravků není zahrnuta v celkové ceně.

Cena za následná kontrolní vyšetření v délce 30minut je 900 Kč.

Storno poplatek se vztahuje na konzultace odvolané méně než 24 hodin před plánovaným setkáním a hradí se v plné výši ceny sezení.

Při přestávce v léčbě delší než rok se následná konzultace účtuje poplatkem 1800Kč. 

PSYCHOTERAPIE

Jungiánská psychoterapie nabízí práci na osobním rozvoji a kreativitě, zejména pak práci se sny a ostatními symbolickými prostory, jako je aktivní neboli řízená imaginace.

Formát setkávání si klient volí sám. Doporučuji 60 minut jednou týdně.

60 min 1500Kč

Storno v plné výši do 24 hodin předem. 

Kontakty:
Telefon: 603 886 474 (lépe sms)
E-mail: katerinalucka@seznam.cz

Skype: MUDr. Kateřina Lucká (+420603886474)

Facebook: MUDr. Kateřina Lucká

Bankovní spojení: 2109975425/2700

IBAN: CZ75 2700 0000 0021 0997 5425

SWIFT(BIC): BACX CZ PP 

Platba za byliny: 6878421011/2700

Z praktických důvodů preferuji pro objednávání písemný kontakt.